Get Together Öppnar i Stockholm

Get Together är en ny, ledande aktör inom företagsresor och event i Skandinavien. Företaget är en sammanslagning mellan svenska Scandinavian Incentives och norska G Travel Group & Meeting. Utöver de åtta kontoren i Norge öppnar man nu ett nionde lokalkontor i Stockholm.

Get Togethers verksamhet kommer att vila på en gedigen spetskompetens inom fyra viktiga områden, där kontoren i Sverige och Norge stärker varandra: Destination Management, affärs- och gruppresearrangemang, event och möten. Man kommer att erbjuda allt från planering till genomförande av både mindre och större arrangemang.

– Vi kommer att arbeta brett med DMC, resor, event och möten, säger Ammi Arrhenius, chef för kontoret i Stockholm. I våra tjänster ingår allt från bokning av flyg, hotell och konferensrum till måltider och underhållning. Vi sköter också allt praktiskt kring anmälningar, deltagaradministration, budgetering, konceptutveckling och genomförande. Vårt fokus ligger på hela Skandinavien, där vi kan erbjuda bred kompetens på alla fyra områden.

Inom Get Together ser man att det finns utrymme för ett större event- och incentivebolag att etablera sig på den svenska marknaden.

– Vårt mål är att bli en av Sveriges och Skandinaviens ledande DMC:er och Stockholmsregionen är en viktig knutpunkt för det, säger företagets vd Håkon Wåge-Lorentzen. I ryggen har vi Scandinavian Incentives starka varumärke i kombination med G Travels breda nätverk. Tillsammans kan vi lösa det allra mesta inom vårt kompetensområde i Skandinavien.

Ammi Arrhenius har tidigare jobbat som chef på Tumlare Sverige och har även jobbat med grupp och event på bland annat Sheraton Hotel i Stockholm samt med PCO verksamhet på MCI/StoCon.

– Affärsresenärer från Europa och övriga världen ser på Skandinavien som en helhet, inte som enskilda länder. Därför blir det en extra fördel att vara fast förankrad i både Sverige och Norge, förklarar Ammi Arrhenius.

Get Togethers lokaler ligger i centrala Stockholm.

…………………………………………………………………………………….

Ytterligare uppgifter:

Ammi Arrhenius
Mobil 072-1826955

Artiklar

Meetings International

TURISMnytt

Eventeffect

Newsletter signup

Ophelix is posting monthly newsletters with news about new products and useful tips on how to make a successful event. We are also presenting monthly travel letters from 1 of Norway`s most experienced travel journalists, Bjørn Moholdt. Subscribe to our newsletters today!

Please wait...

Thank you for signing up to our monthly newsletter! :-)